Od pewnego czasu w moim SKLEPIKU MAMOWATO pojawiały się karty trójdzielne do samodzielnego wydruku (w formie pdf do pobrania). Teraz pojawiła się w nim zupełna nowość – karty w formie GOTOWEJ, wydrukowane na sztywnym kartonie, w drukarni, która specjalizuje się w drukowaniu zdjęć – czyli zachowuje jak najlepszą jakość ilustracji (dziękuję LABILAB! Za kolejny udany, wspólny projekt).

Tylko wiele z Was pyta mnie – ok, fajnie, ładnie wyglądają te karty, tylko – tak właściwie – jak można z nimi pracować? Czym są karty trójdzielne i jak można je wykorzystać w codziennej zabawie i nauce z dzieckiem?

Chciałabym najpierw opisać Wam pokrótce czym są karty trójdzielne – następnie pokażę Wam zasady lekcji trójstopniowej, a w ostatniej części wpisu znajdziecie konkretne pomysły na pracę z dziećmi młodszymi oraz starszakami, na przykładzie tego, jak ja pracuję z Kaziem i Frankiem.

Wszystkie omówione zestawy kart trójdzielnych, a nawet i więcej, znajdziecie W FORMIE DRUKOWANEJ oraz W FORMIE PDF DO SAMODZIELNEGO WYDRUKU w moim sklepiku WWW.MUGSTORE.PL.

KARTY TRÓJDZIELNE – CO TO TAKIEGO?

Karty trójdzielne to pomoc pochodząca z pedagogiki Montessori. Karty trójdzielne spełniające wszystkie wymogi Polskiego Instytutu Montessori powinny mieć wymiary 14×14 cm, a podpisy do nich powinny być wykonane czcionką Century Gothic w rozmiarze 36.

Moje karty edukacyjne są inspirowane metodą Montessori, mają jednak mniejsze wymiary – 10×10 cm. Zasada dotycząca czcionki w podpisie do obrazka została zachowana (za wyjątkiem miejsc, w których fizycznie nie mieściła się na wymiarach kartki, tam zmniejszaliśmy czcionkę).

karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato

Karty trójdzielne – jak sama nazwa wskazuje – to karty składające się z trzech części. Za każdym razem mamy kartę z obrazkiem i podpisem, kartę z tym samym obrazkiem, ale bez podpisu, a także sam podpis.

Dzięki tej trójdzielności starsze dzieci mogą dopasowywać napis do obrazka i sprawdzać poprawność swoich odpowiedzi z kartą z obrazkiem i podpisem (kontrola błędu).

Trójdzielność kart zapewnia nam również stopniowanie trudności – z małymi dziećmi możemy pracować na kartach z samymi obrazkami lub z obrazkiem i podpisem, starszaki mogą pracować na wszystkich trzech kartach lub na kartach z samym obrazkiem i osobno z podpisem (czytać go i dopasowywać do odpowiedniego obrazka).

Ta trójdzielność otwiera wiele możliwości. Tak naprawdę karty trójdzielne możemy wykorzystywać w zabawie i nauce z dziećmi w różnym wieku. Karty mogą służyć jako pomoc w rozwoju mowy i wzbogacaniu słownictwa, możemy wykorzystywać je podczas klasyfikacji i dopasowywania, możemy wreszcie przy starszakach uczyć się czytania na kartach trójdzielnych.

LEKCJA TRÓJSTOPNIOWA

Lekcja trójstopniowa wywodzi się również z pedagogiki Montessori i jest pomocna przy poznawaniu przez dzieci nowych pojęć oraz w utrwalaniu ich. Lekcja trójstopniowa składa się z trzech etapów:

prezentacja

identyfikacja

– przywołanie z pamięci

PREZENTACJA W LEKCJI TRÓJSTOPNIOWEJ

To część, którą mam wrażenie, naturalnie wykorzystuje na co dzień większość rodziców. To zaprezentowanie dziecku przedmiotu, rzeczy, obrazka i nazwanie tego, co widzimy. Ważne, by w tym momencie nazwać przedmiot bez wszystkich zbędnych określeń. Jeśli kładziemy przed dzieckiem karty ZWIERZĘTA WSI, możemy powiedzieć – to jest świnia, to jest krowa, to jest koń.

W lekcji trójstopniowej, która ma na celu poznanie nowych pojęć, nazw, słów – ja korzystam jedynie z kart z obrazkiem i podpisem LUB kart z samym obrazkiem bez podpisu. Jeśli pojęcia są zupełnie nowe, zaczynam od trzech kart. Jeśli poznamy je dobrze (przejdziemy przez całą lekcję trójstopniową), dokładam kolejne – zazwyczaj dwie.

IDENTYFIKACJA

Identyfikacja to taka część lekcji trójstopniowe, której głównym zadaniem jest utrwalenie poznanych pojęć.

Możemy poprosić dziecko o wskazanie palcem krowy, konia, świni (kontynuując przykład kart ZWIERZĘTA WSI) lub zaangażować całe ciało w zapamiętywanie pojęcia – podnieś kartę z koniem do góry, zapukaj trzy razy w kartę ze świnią, przesuń kartę z krową w lewo, połóż kartę z koniem na mojej głowie, połóż kartę ze świnią na tamtej półce – tu ogranicza nas tylko wyobraźnia i czasem wiek dziecka – trzeba dostosować polecenia do dziecka i jego umiejętności (np. dwulatek może nie wiedzieć, gdzie jest lewo, a gdzie prawo, może też nie potrafić policzyć, ile razy zapukał w kartę).

PRZYWOŁANIE Z PAMIĘCI

Ten etap lekcji jest trudniejszy do wykonania z małymi dziećmi – ponieważ w oryginalnej wersji prosimy w nim dziecko o nazwanie tego, co widzi na karcie. Ja często z Kaziem pozostaję na poziomie identyfikacji.

Lekcja trójstopniowa nie jest celem samym w sobie, jeśli nie zrobimy wszystkich poziomów – nic się nie dzieje. Niektóre dzieci uwielbiają prezentację i chcą ją powtarzać raz za razem, inne – kochają etap identyfikacji, traktują go jako zabawę ruchową. A jeszcze inne bardzo lubią przywoływanie z pamięci. Obserwujmy dziecko i podążajmy za nim – tu akurat najbardziej i najlepiej sprawdza się ta złota zasada.

JAK INACZEJ WYKORZYSTAĆ KARTY TRÓJDZIELNE?

Możliwości jest mnóstwo – naprawdę! Możemy bawić się w dopasowywanie (na przykład tu świetnie sprawdzą się karty OWOCE – możemy zaopatrzyć się w kilka owoców z kart, położyć je w misce przed dzieckiem, rozłożyć przed nim karty i poprosić o dopasowanie owoców do kart).

Dzięki trójdzielności kart możemy także dopasowywać karty w pary. Możemy również odwrócić karty obrazkiem do dołu i zagrać w memory. Możemy układać obok siebie karty z obrazkiem i podpisem oraz z obrazkiem bez podpisu i poprosić dziecko o znalezienie właściwego podpisu do obrazka (początki czytania). Możemy zagrać w memory przy pomocy obrazków i podpisów.

Z niektórymi kartami możemy bawić się w kategoryzacje (tu świetnie sprawdzą się karty KOLORY oraz karty FIGURY GEOMETRYCZNE z mojego sklepu).

karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato

Możemy losować podpis do obrazka, czytać go i dopasowywać do obrazka bez podpisu (starsze dzieci). Dla dzieci, które nie czytają samodzielnie możemy zrobić wersje uproszczone – na przykład rodzic czyta napis, a dziecko go dopasowuje.

Lub, jeśli dziecko zna literki, ale jeszcze samodzielnie nie czyta, możemy prosić je o przeczytanie pierwszej litery słowa i możemy podjąć próbę odnalezienia właściwego obrazka.

JAK JA PRACUJĘ Z MOIMI DZIEĆMI NA KARTACH TRÓJDZIELNYCH?

Chciałabym pokazać Wam mnogość możliwości kart trójdzielnych oraz poszczególne zestawy z mojego SKLEPIKU MAMOWATO. Moi synowie – Kazio i Franek – mają teraz dokładnie: KAZIO 1 rok i 10 miesięcy, FRANEK 4 lata i 4 miesiące. Zobaczcie, jak świetnie można wykorzystać właściwości kart z dziećmi w różnym wieku.

JAK PRACUJĘ NA KARTACH Z KAZIKIEM?

Z małymi dziećmi możemy wykorzystywać karty do poznawania nowych pojęć – dziecko nie musi jeszcze mówić, wystarczy, ze wskaże nam palcem kartę z przedmiotem, zwierzęciem czy owocem.

Nasze ulubione zestawy kart, które wykorzystuję z Kaziem to:

ZWIERZĘTA WSI (10 różnych kart trójdzielnych)

KOLORY (12 różnych kart trójdzielnych)

ZWIERZĘTA POLSKI (14 różnych kart trójdzielnych)

OWOCE cz. 1 oraz OWOCE cz. 2 (w pierwszym zestawie jest 17 różnych kart trójdzielnych, a w drugim 16).

Zwierzęta wsi to świetny sposób na poznawanie nie tylko zwierząt, ale ćwiczenie ich odgłosów z małymi dziećmi. Odgłosy zwierząt to dobry wstęp do nauki mówienia i sposób na rozwijanie słownictwa.

Z tym zestawem często bawimy się z Kaziem w dopasowywanie – mamy figurki zwierząt wiejskich i dopasowujemy je do obrazka.

karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato

OWOCE część 1 i część 2 razem tworzą ogromny zestaw do poznawania nowych owoców, możemy również wykorzystywać je w ten sposób, że rozkładamy przed dzieckiem te, które aktualnie mamy w domu i prosimy o dopasowywanie.

Jeśli chodzi o karty Kolory – tu często proszę Kazia o dopasowanie kolorowych klocków do kart lub na przykład patyczków.

karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato

Ze wszystkimi tymi kartami często przeprowadzam z Kaziem lekcję trójstopniową, a raczej jej pierwsze dwa etapy – czyli prezentację i identyfikację. Nie pokazuję od razu wszystkich kart, rozkładam na przykład trzy z nich i mówię – „spójrz Kaziu, tu są różne zwierzęta z lasu (tu akurat na przykładzie kart ZWIERZĘTA POLSKI) – jest niedźwiedź (pokazuję kartę), wiewiórka oraz sarna. Niedźwiedź, wiewiórka, sarna” – po kolei dotykam kart palcem.

Następnie proszę go o wskazanie: sarny, niedźwiedzia, wiewiórki, albo o podanie mi niedźwiedzia, położenie karty z sarną na stole, włożenie karty z wiewiórką do pudełka, położenie karty z niedźwiedziem do koparki – niech to będzie zabawa! „Spójrz Kaziu, niedźwiedź jedzie koparką – czy sarna pojedzie razem z nim?”.

Czasem robię rozsypankę z par kart – tymi z obrazkiem i podpisem i tymi z obrazkiem, ale bez podpisu. „Spójrz Kaziu -mówię – tu jest niedźwiedź. Czy widzisz gdzieś drugiego niedźwiedzia?”.

Jeśli trzy, cztery nowe pojęcia mamy opanowane, dodaję kolejne, ale nie więcej niż dwa, trzy.

karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato

JAK PRACUJEMY NA KARTACH Z FRANKIEM?

Starsze dzieci to zdecydowanie więcej możliwości poznawania nowych słów i pojęć. Na kartach uczymy się nazw narządów wewnętrznych, planet, czy ptaków Polski. Często karty trójdzielne są dla nas pretekstem do poszerzenia tematu – rozłożenia kart na plakacie z rysunkiem człowieka – gdzie znajdują się poszczególne narządy. Podobnie z planetami – układamy je w kolejności od Słońca, uczymy się o ich właściwościach – wszystko zależy od tego, jak bardzo zainteresowane jest dalszym zgłębianiem tematu samo dziecko.

https://www.mugstore.pl/
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato
karty trójdzielne mamowato

Karty Ptaki Polski zainspirowały nas do szukania informacji o tym, jakie ptaki zimują w Polsce, a jakie odlatują do ciepłych krajów. Poznaliśmy budowę pióra i zbieraliśmy pióra podczas spacerów. Czytaliśmy także o tym, jak to jest, że ptaki umieją latać.

Karty KONTYNENTY wykorzystujemy również do pracy z mapą – te karty mają te samą kolorystykę, co kontynenty w pedagogice montessoriańskiej.

Nasze ulubione karty do pracy z Frankiem:

KONTYNENTY (7 różnych kart trójdzielnych)

CIAŁO CZŁOWIEKA (12 różnych kart trójdzielnych)

UKŁAD SŁONECZNY (12 różnych kart trójdzielnych)

PTAKI POLSKI (14 różnych kart trójdzielnych)

FIGURY GEOMETRYCZNE (12 różnych kart trójdzielnych)

Korzystamy również z kart przy uczeniu się słówek po angielsku – na przykład z kart KOLORY, a także kart FIGURY GEOMETRYCZNE. Tu świetnie sprawdzą się również karty z połączeniem kolorów i figur geometrycznych, czyli karty FIGURY I KOLORY – tworzymy na przykład zdania „It’s a …” => It’s a green circle, it’s a blue triangle i tak dalej.

Z kartami KOLORY i kartami FIGURY GEOMETRYCZNE stworzyłam ostatnio dla Franka na szybko układankę – ćwiczenie na łączenie cech, zerknijcie tu:

karty trójdzielne mamowato

Kartami gramy również w memory. Próbujemy również – jako ćwiczenie czytania – dopasowywać podpisy do obrazków.

Rozkładam karty w ten sposób – karta z obrazkiem i podpisem u góry, na dole karta bez podpisu. Układam na początek trzy, cztery takie pary, pod spodem kładę podpisy – w losowym układzie. Wzrokowo, lub patrząc po pierwszej literze (często staram się, by podpisy zaczynały się na inną literę), Franek dopasowuje podpis do obrazka, mając jednocześnie wzór przed sobą.

Czasem też trzymam podpisy w ręku i mówię – „Mam w ręku podpis <<tarczyca>>, gdzie mam go położyć?”.

Karty trójdzielne można również wykorzystać do odtwarzania napisu przy pomocy ruchomego alfabetu – to świetne ćwiczenie zamiany liter drukowanych na pisane.

Jak widzicie, możliwości jest wiele, a ja dziś zapraszam Was do mojego SKLEPIKU MAMOWATO, gdzie znajdziecie wiele zestawów kart trójdzielnych, zarówno w wersji drukowanej, jak i do samodzielnego wydruku.

2020© MAMOWATO.PL | PATRYCJA PTASZEK