sposoby radzenia sobie ze stresem

Matka na granicy

Bycie z dzieckiem samemu przez większość czasu powoduje że raz na jakiś czas znajdujemy się na granicy – chcemy wrzasnąć na nie lub zrobić coś jeszcze gorszego (tak, mam ochotę wyrzucić go…

2020© MAMOWATO.PL | PATRYCJA PTASZEK